Публікації

Зміни в правописі

Зображення
Зміни в правописі Зміни в новому правописі української мови Головні зміни, на думку журналістів сайту 24 каналу, виглядають наступним чином: "И" на початку слова Це, власне, компроміс із правописом 1928 року, який передбачав вживання літери "и" на початку слів. У проекті нового правопису надається перевага літері "і", однак перед приголосними "н" та "р" можна вживати два варіанти написання: "індик" та "индик", "ирій" та "вирій", "ірод" та "ирод" тощо. Також, наприклад, пропонується затвердити вживання "и" на початку: дієслова "икати" та іменника "икавка" та похідних від цих слів. У художніх текстах допускатиметься заміна "і" на "и" в кінці слів під час відмінювання: "смерти", "радости". Більше "Ґ" у словах Новий правопис пропонує розширити застосування "ґ" у, наприклад, іноземних власних н…

Готуємось до ЗНО

Зображення
https://blog.yakaboo.ua/ukr-lit-zno/?utm_source=facebook&fbclid=IwAR1K3_Le8r0-U3xteIv3GeAHtC6kxCe4GKpBsYEs7R7-0gAJSdoOuaNzTykhttp://osvita.ua/test/70536/?fbclid=IwAR2oM7THVgwATu-z-fW5fMW1VUcUe_2AbxEFI6XpNKiNe1rT839jAzvrx9Y
https://www.youtube.com/watch?v=aG-rAk7okZ
khttps://youtu.be/VbFPR2qzlIE
Склад. Поділ слова на склади
                                            Склад — це частина слова, яку вимовляють одним поштовхом повітря. Склад може мати тільки голосний звук або поєднання голосного і одного або більше приголосних звуків. У слові стільки складів, скільки у ньому голосних звуків.
Під час поділу на склади сполучення букв дз, дж, які позначають звук [дз], [дж] не розриваються: пе-ре-дзвін.
Слово із одним складом називається односкладовим (рак, мак), двома – двоскладовим (ко-ма, па-ва), …, багатьма – багатоскладовим (по-лу-ни-ця).
Склад, що закінчується голосним звуком, називається відкритим (ко-ма).Склад, що закінчується приголосним звуком, називається закритим (мак, рід-ний).
Зображення
Свято рідної мови
                                                           Цікава українська мова 

http://www.uaua.world/5730/?utm_source=facebook&utm_medium=urkfb&utm_campaign=komplimenty


https://learningapps.org/display?v=pjxjkmvr520

https://learningapps.org/watch?v=phwpp4a1k18