середа, 31 липня 2019 р.

Зміни в правописі

Зміни в правописі

Зміни в новому правописі української мови

Головні зміни, на думку журналістів сайту 24 каналу, виглядають наступним чином:
  • "И" на початку слова
Це, власне, компроміс із правописом 1928 року, який передбачав вживання літери "и" на початку слів. У проекті нового правопису надається перевага літері "і", однак перед приголосними "н" та "р" можна вживати два варіанти написання: "індик" та "индик""ирій" та "вирій""ірод" та "ирод" тощо.
Також, наприклад, пропонується затвердити вживання "и" на початку:
дієслова "икати" та іменника "икавка" та похідних від цих слів.
У художніх текстах допускатиметься заміна "і" на "и" в кінці слів під час відмінювання: "смерти", "радости".
  • Більше "Ґ" у словах
Новий правопис пропонує розширити застосування "ґ" у, наприклад, іноземних власних назвах, деяких іменах. У прізвищах та іменах людей допускатиметься передавання звука [g] двома способами: як із використанням букви "г" так із використанням "ґ" – і як, наприклад, Гуллівер, і як Ґуллівер.
Запозичені з європейських та деяких східних мов слова, які містять звук [h], і фонетично близькі до нього звуки передавати пропонують буквою "х" (тобто, слова "хобі", "хокей" і "холдинг" лишаться незмінними). Але, наприклад, слово "хостел" пропонується вживати як "гостел", оскільки при англійській вимові цього слова чується більше [г], ніж [х].
  • Більше "етерів"
Пропонується кілька варіантів написання слів грецького походження, де зазвичай звук [th] передається літерою "ф""анафема" – "анатема", "ефір "- "етер", "міф", "міфологія" – "міт" і "мітологія", "Афіни" – "Атени".
Слова англійського походження ця зміна не зачіпає – Артури та Агати писатимуться традиційно.
  • Повернення йотування
Ще один компроміс із правописом 1928 року.
Звук [j] у сполученні із голосними буде передаватись буквами "є", "ї""ю""я""проєкт", "проєкція", "траєкторія", "фоє" тощо.
  • Менше дефісів
Новий правопис пропонує слова з першими іноземним частками писати разом (зараз частина з них пишеться разом, а частина через дефіс), відтак слова "попмузика", "вебсторінка" "пресконференція" і "експрезидент" писатимуться без дефісу.
  • "Пів яблука" та "пів години"
Новий правопис пропонує писати невідмінюваний числівник "пів" (у значенні "половина") окремо: пів Києва, пів яблука, пів години. Разом з "пів" писатимуться лише ті слова у називному відмінку, що виражають єдине поняття: "півострів""півзахист" або "півоберт", наприклад.
  • "Авдієнція" та "фавна"
Новий правопис пропонує урізноманітнити традицію передавання буквосполучення "au" та розширити можливі варіанти транслітерації. Проект документу допускає орфографічні варіанти: "аудієнція" і "авдієнція""аудиторія" та "авдиторія", "пауза" та "павза""фауна" та "фавна".
  • Менше "лапок"

Чому це важливо?

Тому що нова редакція правопису буде використовуватися в усіх сферах життя українців, що стосуються застосування мови на письмі. Тобто, все, що ви писатимете, потрібно буде писати згідно із правилами правопису.

Що про нього кажуть?

Всяке. З одного боку, філологи схвалюють зміни, оскільки, за їхніми словами, новий правопис буде значно більш українським – він поверне нам мову до тих принципів та норм української мови, які властиві українцям, які існували в Україні до абсолютної русифікації, яка відбувалася в 50-ті роки. Крім того, науковці запевняють, що багато норм залишається.
З іншого боку, правопис не враховує чимало тих змін, яких зазнала наша мова із радянських, а тим більше – дорадянських часів. Тому чимало запропонованих конструкцій сьогодні виглядають, скажімо, дещо штучно та можуть ускладнити життя школярам, яким доведеться вчитись за новими правилами.
Дивіться інфографіку, що змінює новий правопис:
Новий правопис – інфографіка, що змінилось

https://24tv.ua/ukrayina_tag1119/

середа, 19 вересня 2018 р.

Готуємось до ЗНОПідготовка до ЗНО з української мови: Фонетична транскрипція / ZNOUA

https://www.youtube.com/watch?v=nbLnk6puHb8&feature=share&fbclid=IwAR185I4a7YxbIBk5BxlIF1OgH6z4NAbOgdFzqfUaBHthShnzA-_qY5PXVis&app=desktop


Посібник для підготовки до власноговисловлення

http://osvita.ua/test/training/ukr-mova/51233/?fbclid=IwAR3TvphRZTktsfUwc7Dg79mOu_LfB9m3PoAIkSgJYDWpNorHm7M0IZUZhfIГотуємося до ЗНО (уроки з мови та літератури)

 https://www.youtube.com/watch?v=syUVMSX2m1Y&fbclid=IwAR32PhCsoTpFocB3jB_Zr852dJbvXr4EEdO4XXXdeysbCVm3mibJhqN14pU

Онлайн-консультація з підготовки до ЗНО 21.03.2020 Авраменко

https://www.youtube.com/watch?v=LfVijVOwYrM&feature=share&fbclid=IwAR2ivH_kwx_N1Qdu6PYAcC1b6CtugR-w6SfOSV9OzK2XgeQZuSDmCdH9FQc

 Чи склали б ви ЗНО з літератури

https://blog.yakaboo.ua/ukr-lit-zno/?utm_source=facebook&fbclid=IwAR1K3_Le8r0-U3xteIv3GeAHtC6kxCe4GKpBsYEs7R7-0gAJSdoOuaNzTykhttp://osvita.ua/test/70536/?fbclid=IwAR2oM7THVgwATu-z-fW5fMW1VUcUe_2AbxEFI6XpNKiNe1rT839jAzvrx9Y

                                                                                 


   
 Склад — це частина слова, яку вимовляють одним поштовхом повітря. Склад може мати тільки голосний звук або поєднання голосного і одного або більше приголосних звуків. У слові стільки складів, скільки у ньому голосних звуків.

Під час поділу на склади сполучення букв дз, дж, які позначають звук [дз], [дж] не розриваються: пе-ре-дзвін.

Слово із одним складом називається односкладовим (рак, мак), двома – двоскладовим (ко-ма, па-ва), …, багатьма – багатоскладовим (по-лу-ни-ця).

Склад, що закінчується голосним звуком, називається відкритим (ко-ма). Склад, що закінчується приголосним звуком, називається закритим (мак, рід-ний).

Склад, на який падає наголос, називається наголошеним.наголос у словахЯкі принципи діють при постановці наголосу?
Наголос у словах української мови є властивістю частини слова – складу. Наголос вказує на склад, який виділяється під час вимови слова. Дуже часто у людей виникають проблеми з правильним уживанням наголосу, бо часто в процесі спілкування ми чуємо неправильний наголос слів, а згодом і самі починаємо вимовляти деякі слова неправильно.
Наголос у словах української мови складно правильно визначити, бо він не тільки може припадати на будь-який склад, але йому також властива рухомість – можлива зміна наголосу при відмінюванні слова. Ситуацію також ускладнює відсутність чітких правил щодо формування наголосу та велика кількість винятків. Проте наголос – одна з тем на ЗНО з української мови та літератури, тому нам необхідно знати ключові випадки утворення наголосу та основні винятки. Винятки треба просто запам’ятати!
Спочатку розберемо принципи наголошування за частинами мови.
Основні принципи наголошування іменників
1. У більшості випадків іменники множини мають наголос на закінченні: наприклад, загадки, огірки.
2. У більшості іменників жіночого роду із суфіксом -к при утворенні множини наголос переходить у закінчення: наприклад, тарілка – тарілки, книжка – книжки, АЛЕ: сусідка – сусідки.
3. Іменники, що утворилися від дієслів, мають більше ніж два склади та закінчуються на -ання, частіше всього мають  наголошений суфікс: наприклад, читання, завдання. АЛЕ: бігання, нехтування.
4. В іншомовних словах, що позначають міри довжин, зазвичай наголос падає на -метр: наприклад, сантиметр, міліметр, дециметр. АЛЕ в назвах пристроїв – по-інакшому: термометр, барометр.
Основні принципи наголошування прикметників
1. Суфікс прикметників -еньк-, що позначає пестливість, завжди є наголошеним: наприклад, маленький, чорненький, гарненький.
2. У більшості випадків, коли прикметник має два склади, наголос падає на другий склад (тобто на закінчення): наприклад, дзвінкий, новий, тонкий, котрий.
Основні принципи наголошування дієслів
1. Правила наголошування дієслова «бути» наступні: в теперішньому часі - бути, будемо, проте в минулому часі: була, було, були.
2. Багато дієслів мають наголос на останньому складі: наприклад,нести, везти, мести.
3. Дієслова із закінченнями -емо, -имо, -ете, -ите мають наголос на останній літері: наприклад, веземо, ідемо, підете. АЛЕ: будемо, гуркочемо, залишите.
Основні принципи наголошування числівників
1. У числівниках, що закінчуються на –десят, наголос припадає на останній склад: наприклад, п’ятдесят, сімдесят.
2. У числівниках, що закінчуються на –адцять, наголошений передостанній склад: наприклад, дванадцять, вісімнадцять.
У деяких словах, які будуть на ЗНО, наголос не піддається правилам, його потрібно тільки запам’ятати.
асиметрІя
борОдавка
бюлетЕнь
вимОга
вимОва
вИпадок
вітчИм
граблІ
горошИна
грОшей
дІтьми
довІдник
дочкА (але дОнька)
заіржАвіти
зубОжіти (зубОжілий, зубОжіння)
діалОг
каталОг
квартАл
кропивА
кУрятина
мАркетинг
ненАвидіти (ненАвисть, ненАвисний)
одноразОвий
Олень
отАман
перЕпис
псевдонІм
рАзом
серЕдина
симетрІя
спИна
фартУх
фенОмен
цемЕнт
цЕнтнер
чорнОслив
Запам’ятати також потрібно слова з подвійним наголосомалфаві'т — алфа'віт, весняни'й — весня'ний, доповіда'ч — допові'дач, завжди'— за'вжди, до'говору — догово'ру, жа'лібний — жалібни'й, м 'я'зовий — м 'язови'й, пе'рвісний — перві'сний, переста'рок — пере'старок, по'милка — поми'лка, прости'й —про'стий, та'кож —тако'ж.
Розуміємо, що наголос – тема не з легких, тут потрібно мати відмінну пам’ять. Тому надаємо вам декілька порад по запам’ятовуванню наголосу в словах:
1. Багато-багато разів перечитайте слова! Скоро ваш мозок запам’ятає їх та буде видавати «на автоматі». Тільки читати вголос!
2. Пограйте у картки: з одного боку картки напиши слово без виділення наголосу, а з іншого – з виділенням наголошеного складу. Поки робитимеш картки, вже багато запам’ятаєш!
3. Ті слова, що ніяк не можеш запам’ятати, напиши на папірцях та приклей вдома на місця, куди часто дивишся – наприклад, на холодильник.
4. Слова з наголосом, що ти запам’ятав, намагайся застосовувати в мовленні якомога частіше, щоб це відклалося в твоїй пам’яті.
Бажаємо гарної пам’яті та правильного мовлення. А ще рекомендуємо для цікавого вивчення наголосів сайт: ukr-mova.in.ua. Лепетун вам допоможе)

Наголос. Принципи наголошування, проблемні випадки
наголос у словахЯкі принципи діють при постановці наголосу?

Наголос у словах української мови є властивістю частини слова – складу. Наголос вказує на склад, який виділяється під час вимови слова. Дуже часто у людей виникають проблеми з правильним уживанням наголосу, бо часто в процесі спілкування ми чуємо неправильний наголос слів, а згодом і самі починаємо вимовляти деякі слова неправильно.
Наголос у словах української мови складно правильно визначити, бо він не тільки може припадати на будь-який склад, але йому також властива рухомість – можлива зміна наголосу при відмінюванні слова. Ситуацію також ускладнює відсутність чітких правил щодо формування наголосу та велика кількість винятків. Проте наголос – одна з тем на ЗНО з української мови та літератури, тому нам необхідно знати ключові випадки утворення наголосу та основні винятки. Винятки треба просто запам’ятати!
Спочатку розберемо принципи наголошування за частинами мови.
Основні принципи наголошування іменників
1. У більшості випадків іменники множини мають наголос на закінченні: наприклад, загадки, огірки.
2. У більшості іменників жіночого роду із суфіксом -к при утворенні множини наголос переходить у закінчення: наприклад, тарілка – тарілки, книжка – книжки, АЛЕ: сусідка – сусідки.
3. Іменники, що утворилися від дієслів, мають більше ніж два склади та закінчуються на -ання, частіше всього мають  наголошений суфікс: наприклад, читання, завдання. АЛЕ: бігання, нехтування.
4. В іншомовних словах, що позначають міри довжин, зазвичай наголос падає на -метр: наприклад, сантиметр, міліметр, дециметр. АЛЕ в назвах пристроїв – по-інакшому: термометр, барометр.
Основні принципи наголошування прикметників
1. Суфікс прикметників -еньк-, що позначає пестливість, завжди є наголошеним: наприклад, маленький, чорненький, гарненький.
2. У більшості випадків, коли прикметник має два склади, наголос падає на другий склад (тобто на закінчення): наприклад, дзвінкий, новий, тонкий, котрий.
Основні принципи наголошування дієслів
1. Правила наголошування дієслова «бути» наступні: в теперішньому часі - бути, будемо, проте в минулому часі: була, було, були.
2. Багато дієслів мають наголос на останньому складі: наприклад, нести, везти, мести.
3. Дієслова із закінченнями -емо, -имо, -ете, -ите мають наголос на останній літері: наприклад, веземо, ідемо, підете. АЛЕ: будемо, гуркочемо, залишите.
4. Інфінітив -ти: навестИ, віднестИ
Основні принципи наголошування числівників
1. У числівниках, що закінчуються на –десят, наголос припадає на останній склад: наприклад, п’ятдесят, сімдесят.
2. У числівниках, що закінчуються на –адцять, наголошений передостанній склад: наприклад, дванадцять, вісімнадцять.
У деяких словах, які будуть на ЗНО, наголос не піддається правилам, його потрібно тільки запам’ятати.
асиметрІя
борОдавка
бюлетЕнь
вимОга
вимОва
вИпадок
вітчИм
граблІ
горошИна
грОшей
дІтьми
довІдник
дочкА (але дОнька)
заіржАвіти
зубОжіти (зубОжілий, зубОжіння)
діалОг
каталОг
квартАл
кропивА
кУрятина
мАркетинг
ненАвидіти (ненАвисть, ненАвисний)
одноразОвий
Олень
отАман
перЕпис
псевдонІм
рАзом
серЕдина
симетрІя
спИна
фартУх
фенОмен
цемЕнт
цЕнтнер
чорнОслив
***
Для зручності також таблиця з наголосами на складах:
1-й
2-й
3-й
4-й
вАги
вИпадок
вІльха
вчЕння
гЕтьман
дАно
дОнька, дОньчин
(але дочкА, доччИн)
жАлісливий
зрУчний
кАмбала
кИшка
кОлія
кОсий
нІздря
Оцет
пОмилка (рідше – помИлка)
пОсмішка
прИщіпка
рИнковий
рАзом
рУно
спИна
стАтуя
фОльга
фОрзац
цЕнтнер
цИган
щИпці
Яловичина
абО
аджЕ
алЕ
арАхіс
борОдавка
вибОїна
визвОльний
вітчИм
вперЕміш/ж
всерЕдині
гуртОжиток
данИна
допІзна
експЕрт
жадАний
житлО
індУстрія
іржАвіти
квартАл
мерЕжа
надлИшок
отАман
позАторік
почАсти
промІжок
пулОвер
серЕдина
танОк
тризУб
цемЕнт
ціннИк
чорнОслив
чорнОзем
бюлетЕнь
верблюдИця
гастронОмія
горілИць
горошИна
двоскладОвий
диспансЕр
джентльмЕн
докумЕнт
жалюзІ
запитАння
інженЕрія
інструмЕнт
каталОг
металУргія
некролОг
низинА
перелЯк
псевдонІм
симетрІя
соломИнка
урочИстий
безготівкОвий
безперестАнку
буржуазІя
ветеринАрія
дешевинА
медикамЕнт
нафтопровІд
начистотУ
невитравнИй
неврастенІя
недовіднИй
сирокопчЕний
щодобовИй

***
Запам’ятати також потрібно слова з подвійним наголосом
пОмИлка, зАвждИ, назАвждИ, правОпИсний, прОстИй, слІзьмИ, рОзбІр, АлфавіІт, веснЯнИй, доповІдАч, зАвждИ, дОговОру, жАлібнИй, м ‘Я’зовИй, пЕрвІсний, перЕстАрок, пОмИлка, прОстИй, тАкОж.
dev
Розуміємо, що наголос – тема не з легких, тут потрібно мати відмінну пам’ять. Тому надаємо вам декілька порад по запам’ятовуванню наголосу в словах:
1. Багато-багато разів перечитайте слова! Скоро ваш мозок запам’ятає їх та буде видавати «на автоматі». Тільки читати вголос!
2. Пограйте у картки: з одного боку картки напиши слово без виділення наголосу, а з іншого – з виділенням наголошеного складу. Поки робитимеш картки, вже багато запам’ятаєш!
3. Ті слова, що ніяк не можеш запам’ятати, напиши на папірцях та приклей вдома на місця, куди часто дивишся – наприклад, на холодильник.
4. Слова з наголосом, що ти запам’ятав, намагайся застосовувати в мовленні якомога частіше, щоб це відклалося в твоїй пам’яті.
dev
Бажаємо гарної пам’яті та правильного мовлення. А ще рекомендуємо для цікавого вивчення наголосів сайт: ukr-mova.in.ua. Лепетун вам допоможе)
наголос у словах


 5 правил, як запам*ятати рід незмінюваних іменників

  https://learningapps.org/display?v=pzzwhqeea18https://youtu.be/VbFPR2qzlIE

понеділок, 2 квітня 2018 р.


Свято рідної мови

                                                           Цікава українська мова 

http://www.uaua.world/5730/?utm_source=facebook&utm_medium=urkfb&utm_campaign=komplimenty


https://learningapps.org/display?v=pjxjkmvr520

https://learningapps.org/watch?v=phwpp4a1k18

              Богдан Ступка. Вірші Ліни Костенко  Драматургія  ( перевір себе) https://learningapps.org/display?v=pzzwhqeea18 ...